Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Slavkov 1805

Aktuální číslo

Psalo se v DaS před 40 lety

Psalo se v DaS před 40 lety

Vzpomínka na Bohumila Šmerala

Od roku 1904 jsem po dvacet let působil v sociálně demokratickém a pak komunistickém tisku, zprvu zcela pod vlivem Bohumíra Šmerala, později jako jeho spolupracovník. B. Šmerala jsem znal z třebíčského gymnasia, a když jsme s jeho bratrem Theodorem přijeli ke konci roku 1903 na universitní studia do Prahy, hned se nás ujal, dával rady a úkoly. Byl již dva roky v redakci Práva lidu a byl znám jako obratný novinář i výborný řečník, který stejně dovedl mluvit k dělníkům jako ke studentům a intelektuálům. Utvořili jsme malou skupinu sociálně domkratických studentů a ujali se Studentského sborníku, který Šmeral založil. Doba byla vzrušená, hrozila rusko-japonská válka, jež skutečně na počátku února 1904 vypukla. Byla to první válka mezi dvěma velmocemi v období nastupujícího imperialismu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz