Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Slavkov 1805

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Jiří MIKULEC: 31. 7. 1627

Rekatolizace šlechty v Čechách: Čí je země, toho je i náboženství
Ivana ČORNEJOVÁ

Pobělohorský tlak státu i církevních institucí na náboženský obrat nekatolického obyvatelstva je fenoménem dozajista velmi známým, často zdůrazňovaným jak v odborné, tak v krásné literatuře. Žel, takové konstatování je asi jedinou jistotou, kterou je možno v dané souvislosti uvést. Ačkoliv se v poslední době objevila řada studií, které se touto tematikou zabývají a které přinesly mnoho nového, stále jsou naše znalosti v tomto oboru jen velmi nedostatečné. Zaslouží si tedy ...

‣Více

Jan BŘEČKA: SILVER B neodpovídá

Historie čs. paraskupiny z Velké Británie v letech 2. světové války
Radek MIKULKA

V posledních letech se v české knižní produkci dočkalo rehabilitace téma československých paravýsadků západní provenience v době 2. světové války. Přesto však i zde nadále existují staré dluhy. Jeden z nich byl splacen knihou Jana Břečky o osudech operace, která nesplnila cíl vytyčený londýnským velením a nad kterou se tak dlouhá léta vznášel otazník, zda její protagonisté, českoslovenští parašutisté rotný Jan Zemek a četař Vladimír Škacha, zklamali, či obstáli se ...

‣Více

Sandra KALNIETE: V plesových střevíčkách sibiřským sněhem

Zdenko MARŠÁLEK

Na letošním Knižním veletrhu vzbudila malou senzaci kniha ze stánku Lotyšské republiky. Na první pohled pěkná publikace mne zaujala jak názvem, který již dopředu říkal vše, tak i překrásnou fotografií holčičky s panenkou a zarputilým výrazem. Z dívenky je dnes příjemná, elegantní dáma Sandra Kalniete, která po roce 1990 působila v diplomatických službách samostatného lotyšského státu a zastávala mimo jiné vysoké funkce velvyslankyně při OSN, ve Francii a při UNESCO ...

‣Více

Lubomír SRŠEŇ — Olga TRMALOVÁ: Malované miniaturní portréty

Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea
Vít Vlnas

Výstavy pražského Národního muzea (zvláště pak ty, jež se konají v Lobkovickém paláci na Hradčanech) mnohdy přicházejí a odcházejí po způsobu atmosférických jevů. Často nabízejí nesmírně zajímavý kulturněhistorický materiál, jenže co je to platno, když se potenciální zájemce ani nedozví o jejich existenci. Ještě větším hříchem než mizivá propagace však bývá absence katalogů. Budiž s radostí konstatováno, že nic z právě řečeného neplatí o výstavě Miniaturní a drobné portréty ze ...

‣Více

Ian BURUMA — Avishai MARGALIT: Okcidentalismus

Západ očima nepřátel
Jiří ELLINGER

V roce 1978 vydal palestinský literát a aktivista Edward Said (1935—2003) přelomovou knihu Orientalismus (měla by letos konečně vyjít také česky). Tímto termínem označil rafinované a trvalé eurocentrické předsudky vůči arabským a islámským národům a jejich kultuře, které v romantizujících evropských literárních obrazech Orientu analyzoval jako součást západního kolonialismu. Jeho přední vědecký oponent, historik Bernard Lewis, později přišel se zrcadlovým termínem "okcidentalismus". S tím mohou být v češtině obtíže ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz