Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Slavkov 1805

Aktuální číslo

aktuality, zprávy, glosy

aktuality, zprávy, glosy

  • Nový, již dvacátý druhý svazek sborníku Ostrava (vyd. Archiv města Ostravy) pokřtil šampaňským 12. října ostravský primátor Aleš Zedník. Obsahuje několik pozoruhodných příspěvků, mj. "Zaniklý svět kaváren v Moravské Ostravě" (Šárka Glombíčková), "Městské jatky v Ostravě 1881" (Jozef Šerka) a "Obchodní domy v Moravské Ostravě v období první republiky" (Eva Chvalová). Sborník, který se ve svých počátcích soustředil zejména na dějiny průmyslu a dělnického hnutí, našel novou šťastnou tematickou polohu v kulturních dějinách 19. a 20. století. (ski)

  • Snaha polského státu o návrat uměleckých předmětů uloupených za druhé světové války zaznamenala úspěch. Muzeum v americkém Richmondu do Polska předává obraz vlámského malíře Jana Mostaerta (1475—1555), známý pod názvem Portrét mladého muže. Vrátí se do Muzea Czartoryských v Krakově, odkud zmizel v roce 1944 při německém ústupu. V roce 1948 byl vydražen ve Spojených státech na aukci, soukromý majitel ho později věnoval muzeu v Richmondu. Figuroval na seznamu pěti set obrazů, které se ztratily z polských sbírek během německé okupace. Pracovníci muzea v Richmondu ho před časem sami identifikovali a přihlásili se polské ambasádě. Rychlé předání umožnila důkladnější dokumentace. Podrobný popis se nacházel v krakovském katalogu muzea z let 1913 a 1929, v roce 1941 ho navíc němečtí správci v krakovské sbírce vyfotografovali. (mík)

  • Není zrovna obvyklé, aby se odhalovala pamětní deska českému historikovi. Na žižkovském domě ve Slavíkově ulici 18/1190 došlo 6. října 2005 k slavnostnímu odhalení pamětní desky husitologovi Františku M. Bartošovi (1889—1972). Akci inicovala Husitská teologická fakulta UK ve spolupráci se Společností Vlastimila Kybala a Městskou částí Praha 3. Jak pravil při slavnostním aktu historik Jaroslav Hrdlička, Bartoš v žižkovském domě prožil téměř dvacet let svého života a poté byl nuceně vystěhován, jelikož množství knih nashromážděných v bytě dosahovalo takových rozměrů, že hrozilo provalení podlahy do pekárny umístěné pod Bartošovým bytem. Historik se proto odstěhoval do prostornějšího domku na pražském Spořilově. (fk)

  • V říjnovém čísle DaS došlo k nepříjemné chybě. V článku Víta Vlnase o Mary Wortley Montaguové jsme na několika místech v textu špatně vyskloňovali jméno hlavní hrdinky. Čtenářům i autorovi se omlouváme. (das)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz