Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Turci a Evropa

Aktuální číslo

zápisník

zápisník

Dušan TŘEŠTÍK

  • Co byla, jsou a budou impéria? Tuto otázku si klade Herfried Münkler, politolog z berlínské Humboldtovy univerzity (Imperien. Die Logik der Weltherrschaft — vom Alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten. Berlin, Rowohlt 2005). Jde mu samozřejmě o současné impérium Spojených států, kniha ale není jen jedním z dlouhé řady obdobných politicko- polemických spisů a spisků. Je to důkladná a promyšlená typologická analýza fenoménu říše ve světových dějinách, která může být velmi užitečná i pro historiky. Probírá zejména čínskou a římskou říši, ale podrobně i britské impérium, stejně jako ruské a osmanské.

Říše jsou "garanty a tvůrci pořádku". Nejsou to státy jako jiné, neuznávají žádné rovnoprávné sousedy, vládnou jim nebo jim vládnout mají. Z toho pro ně plyne neustálé nucení k politické a vojenské intervenci. To by nebylo nic až tak nového, Münkler ale klade důraz na vztah mezi centrem a periferií, který považuje — zřejmě právem — za zcela zásadní pro každou říši. Říše jednají na periferii jinak než v centru, přičemž právě okrajové oblasti jsou pro ně nejdůležitější. Říše vznikají ze svých okrajů, ne z centra, "měkké" hranice jejich vznik přímo provokují. Britské impérium vzniklo z Indie a ostatních kolonií, ne z Londýna.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz