Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Turci a Evropa

Aktuální číslo

Nový kulturní týdeník se objeví v říjnu

Nový kulturní týdeník se objeví v říjnu

Libuše CUHROVÁ

Spor uvnitř Literárních novin letos na jaře vyvrcholil odchodem většiny dosavadních pracovníků a přesunem redakce do Brna. Případ, který se probíral na stránkách prakticky všech velkých deníků, bude mít zanedlouho další dějství. Část jarních vzbouřenců v čele s Libuší Bělunkovou dokončuje přípravy prvního čísla nového časopisu s pracovním názvem A2 — kulturní a servisní týdeník.

Šéfredaktorka Libuše Bělunková se již nechce vracet ke sporu o LtN. Se svými kolegy připravuje kulturní týdeník podle vlastních představ. Jeho program vystihuje podtitul, v němž není slovo literatura, ale "kultura" a "servis". Časopis s 32 stranami novinového formátu bude místem pohotové a přesné informace o kulturním dění v širokém smyslu slova. Dědictví Literárek jako časopisu s kulturou ve štítu a s přednostním zájmem o politiku ovšem připomene plánovaných pět stran komentářů k dění doma i ve světě.

Velký prostor bude dán recenzím, celkem osm stran zaplní kratší seznámení s novými knihami, hudebními nosiči a filmovou tvorbou. Za dvoustránkovým rozhovorem se pravidelně ocitne esej, popř. téma týdne (literární) a již avizovaná společnost a její problémy. V této rubrice je opět zahrnuto i dění v zahraničí, jež koresponduje se zvoleným tématem, a také výběr ze zahraničního tisku. Pokud vás zajímá dosud neuveřejněná poezie či beletrie, redaktoři hodlají nová díla pravidelně uveřejňovat na dalších dvou stranách, za nimiž je zařazen avizovaný servis informací: nové knihy, obsahy časopisů a sborníky, anotace filmových novinek atd. Vlastní týdeník uzavře velká recenze, poslední strana bude věnována glosám.

První číslo se má objevit během října.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz