Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Turci a Evropa

Aktuální číslo

dobré adresy

dobré adresy

  • http://lexicorient.com/e.o/atlas/h-ottomans.htm

Konečně můžeme na internetu nalézat také interaktivní historické mapy. Nad nafukující se a splaskávající osmanskou říší (od roku 1300 do roku 1922) zaplesá jistě nejeden pedagog. Mapa je sestavena z několika postupně zapínatelných vrstev, každá přináší odlišné informace. V rámci portálu Encyclopaedia of the Orient (lexicorient.com/e.o/), který vede norský historik Tore Kjeilen, je možné sledovat ještě postup punských válek (264—146 př. n. l.), cesty apoštola Pavla nebo rozpětí Andalusie, muslimského panství na Pyrenejském poloostrově, v letech 711—1492 s postupem reconquisty.

  • http://valley.vcdh.virginia.edu/cwmaps1.html

Křivolaké jsou cesty k vítězství, jak se můžeme přesvědčit na animované mapě virginských bojišť z americké občanské války (Animated theater battle map). Více než zdařile zpracovaná mapa s možností zapínat různé vrstvy a detailně sledovat vybraná vojenská tažení (s odskoky k údajům o počasí během bitvy a počtu zmařených životů) vyžaduje nainstalování pluginu Macromedia Shockwave, ale výsledek stojí za to.

  • http://resourcesforhistory.com/map.htm

Stejnou technikou je zpracovaná i mapa o nahrazování keltského světa římskou říší (The lands of the Celts and the Romans). Vybraná období znázorňují hlavní keltská i římská sídla, obchodní cesty a v krátkém psaném přehledu i expanze s válečnými konflikty. Učitel historie Nigel Cross měl na zřeteli poučku o hravém přístupu k získávání vědomostí a vydal se bezesporu správným směrem. Kdyby se tímto způsobem začal třeba v rámci výuky vytvářet historický atlas českých dějin, jistě by to mělo u studentů odezvu jednoznačně kladnou.

dasik@nln.cz

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz