Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Turci a Evropa

Aktuální číslo

aktuality, zprávy, glosy

aktuality, zprávy, glosy

  • Ostravská univerzita ohlašuje vydání reprezentativní regionální publikace: dvousvazková Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy přináší na dva tisíce hesel z historie, literatury, hudebního, výtvarného a divadelního umění, folkloru, architektury, jazykovědy, žurnalistiky a dalších oborů, zpracovaných devadesátičlenným autorským kolektivem. Vydavatelem a organizátorem díla je Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, v distribuci se mají oba svazky objevit na začátku října. (mík)

  • Léto je pro archeology dobou zaslíbenou. Na začátku září to potvrdil nález sošky znázorňující pravděpodobně perskou bohyni plodnosti Anáhitá. Odhalení neznámého hradu v oblasti Vranovských skal u Mimoně sice věhlasu a významu perské bohyně konkurovat nemůže, přesto však není bez zajímavosti. Opevněná poloha s jednoznačnými doklady fortifikace a vnitřním členěním nemá sice jméno, nelze ji zatím s určitostí datovat (snad počátek vrcholného středověku) a ani není vlastně úplně tak jisté, že se skutečně jednalo o hrad (a nikoliv pouze o tzv. refugium jako u lokality na Malém Bezdězu), přesto však potvrzuje činorodou životaschopnost Českolipska ve středověkém období. Nálezce Petr Randus, který se hrady na amatérské úrovni zabývá téměř čtyřicet let, si tak ke svým dosavadním kastelologickým objevům připsal další úspěch (více viz www.archeologicke.misto.cz). (ivc)

  • Kamion slov se za vrčení televizních kamer vydal 15. září od pařížské radnice na svou cestu Francií. Je to vlastně jakási pojízdná knihovna nové generace. Obsahuje pracovnu s patnácti počítači, na nichž jsou instalovány výukové hry, programy, encyklopedie, hádanky a hlavolamy, svádějící ke čtení a k práci s jazykem, Dnes je velmi obtížné učit a předávat radost ze slov. Hledáme netradiční postupy jak zachovat čtenářský národ, řekl při startu "Kamionu slov" spisovatel Alexandre Jardin, jeden z iniciátorů projektu. Trasa kamionu v příštím roce povede sto dvaceti francouzskými městy a městečky, v nichž budou do "čtenářského národa" zvány děti ve věku osmi až patnácti let. Na zajištění a propagaci celé akce se podílí měsíčník Lire, týdeník l'Express, televizní kanál France 3 a nezisková organizace Lire et fair lire, která kamion slov vymyslela. (toz)

  • Kravaře, Heřmanice, Osečná, Radimovice nebo Prysk jsou jména vesnic v okolí Liberce. Spojuje je úspěch v letošní soutěži obcí o Vesnici roku Libereckého kraje. Královnou se pro letošek stala Malá Skála. Perla Českého ráje, jak se malebné obci přezdívá, k tomu využila hned několik trumfů: řeku Jizeru, Žlutou plovárnu, Suché skály, Boučkův statek s galerií (o tu se zasloužil především Josef Jíra) i hrad Vranové spojený s Pantheonem, jakousi "českou" Walhallou, kterou vybudoval odkojenec romantismu a mikulášovický punčochář František Zachariáš (von) Römisch. Není proto divu, že se komisi, která navštívila všech třináct soutěžících obcí, pod vranovskou skálou zalíbilo nejvíce. Malé Skále pomyslná stuha vítěze sluší a po zásluze patří. Zůstává však faktem, že mnoho otázek rozvoje venkovského prostoru je stále nejen nevyřešeno, ale prozatím i nevyřčeno... (ivc)

  • V rámci projektu Jeden svět na školách proběhne v listopadu 2005 akce nazvaná Příběhy bezpráví — komunistické Československo. Školy, které se přihlásí do 14. října, by měly během listopadu promítnout vybraný dokumentární film a následně také k danému tématu uspořádat debatu, případně pozvat někoho, kdo zažil bezpráví sám osobně. Autoři projektu jsou ochotni pomoci při organizaci, nabízejí vybraný film i kontakty na vhodného hosta besedy (vše zdarma). Více informací na www.jedensvet.cz/skoly. (lic)

  • Krkonošské papírny oslavují letošní sto sedmdesáté výročí zahájení výroby papíru v Hostinném. V roce 1835 si opuštěnou budovu zámku pronajali podnikatelé bratři Kieslingové, a zahájili tak dodnes živou tradici. Výročí připomene výstava fotografií Bohdana Holomíčka, který nově zdokumentoval dnešní podobu papírenské výroby. Pod názvem Lidé a papír 2005 bude k vidění v Galerii antického umění v Hostinném od 13. října do 13. listopadu. (mík)

  • Český rozhlas zpřístupnil na svých internetových stránkách zajímavé audioukázky ze svého archivu. Návštěvník si tak může poslechnout krátké vzpomínání Alfonse Muchy, přednášku Jana Slavíčka o malířském umění, proslov Jakuba Demla z roku 1938 či autentickou reportáž vysílanou protektorátním rozhlasem při náletu na Prahu 14. února 1945. Tyto a desítky dalších nahrávek naleznete na www.rozhlas.cz/audio/klenoty. (fk)

  • Britská knihovna v polovině září zpřístupnila na svých internetových stránkách rukopis Lewise Carolla Alenčina dobrodružství v podzemí, který proslul pod názvem knižního vydání jako Alenka v říši divů (1865). Devadesát stran rukopisu obsahuje 37 autorových ilustrací. V roce 1928 ho na aukci vydražil soukromý sběratel ze Spojených států, o dvacet let později ho věnoval Britské knihovně jako výraz poděkování za podíl Britů na porážce nacismu (www.bl.uk/onlinegallery/alice.html). Knihovna nyní zveřejňuje Alenku v rámci internetového projektu Turning the Pages, který umožňuje skutečné listování v digitálních verzích nejvzácnějších rukopisů. Dosud byly tímto způsobem zpřístupňovány zejména středověké manuskripty, letos například bohatě ilustrovaný Shernbornský misál z počátku 15. století. (joo)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz