Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Memento Jan Palach

Aktuální číslo

    Ostatní čísla v tomto ročníku:

  • 1/2019

Redakce

Redakce

Časopis Dějiny a současnost (ĎaS) byl založen v roce 1959, na podzim roku 1969 bylo jeho vydávání úředně zastaveno. V roce 1990 byl časopis obnoven, od roku 2005 vychází jako měsíčník. Časopis se zaměřuje na kvalitní popularizaci historie jako vědy. Autory článků jsou výhradně vědečtí pracovníci, vysokoškolští pedagogové, doktorandi a studenti historických oborů, archiváři, muzeologové a historici umění.

Iveta Coufalová (šéfredaktorka)
coufalova@nln.cz
Martin Šorm (redaktor)
sorm@nln.cz
Markéta Kořená (jazyková redakce)

Adresa: Náprstkova 10, 110 00 Praha 1 (viz mapy.cz)

Redakční e-mail: das@nln.cz

Redakční pokyny pro autorky a autory:
- maximální rozsah netematického článku
8 normostran (14 400 znaků včetně mezer; rozsahy článků do tematické části domlouvá editor s autory individuálně, nutná spolupráce s redakcí), BEZ POZNÁMKOVÉHO APARÁTU (ten v časopise uváděn není; dílčí nezbytné odkazy mohou být zakomponovány v textu a samozřejmě v seznamu pramenů a literatury);
- článek doprovází: obrázky doplněné popisky (podklady možno dodat k nascanování, nebo elektronicky – v rozlišení nejméně 300 dpi; příp. tipy na vyhledávání; zde pozor na autorská práva – redakce může zajistit, ale jen když zná zdroj), počet obrázků na článek: 2 až 5 (záleží na stránkovém rozsahu článku); seznam pramenů a literatury (orientační, s ohledem na délku a popularizační zaměření časopisu není vyčerpávající); krátký medailonek autora/ky (do 2–3 řádků, obsahuje jméno, rok narození – pokud autor/ka chce uvést –, odbornou specializaci, e-mailovou adresu)

Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Texty procházejí anonymním lektorským řízením, bez odborného doporučení lektorů není možné články otisknout.
Za věcnou správnost příspěvku zodpovídá autor/ka.


Redakční rada: Václav Bůžek, Milan Drápala, Zdeněk Hojda, Jan Klápště, Ivan Klimeš, Jan Klípa, Markéta Křížová, Robert Kvaček, Milena Lenderová, Marek Nekula, Robert Novotný, Doubravka Olšáková, Jan Randák, Vít Smetana, Jiří Suk, Ivan Šedivý, František Šmahel, Břetislav Vachala, Vít Vlnas (předseda), Václav Vrabec, Tomáš Winter, Tomáš Zahradníček


Grafická spolupráce: Tomáš Didunyk

Sazba a reprodukce: Jan Skružný — NLN, s. r. o., 
Náprstkova 10, 110 00 Praha 1

Tisk: UNIPRINT

Inzerce: Petra Boltíková, e-mail: boltikova@nln.cz

Vydává Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost v produkci NLN, s. r. o. – Nakladatelství Lidové noviny

Redakce poskytuje podklady Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR k digitální elektronické formě textu našeho časopisu pro nevidomé.

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz