Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Slovenské otazníky 2.

Aktuální číslo

Životní prostředí

Murray, nebo Hume?

Objevování australských řek koloniálními prospektory
Erika Butková

Australská řeka Murray tvoří více než devadesátiprocentní část hraniční linie (1808 km) mezi Novým Jižním Walesem a  jižněji ležící Victorií a dále protéká přes území státu Jižní Austrálie (700 km). Povodí Murray–Darling, nazvané podle páteřních řek, které se spojují u městečka Wentworth, tedy přibližně 828 kilometrů od prostoru, ve kterém za příznivých podmínek opouští brakická voda estuárium řeky Murray a směřuje dále do Jižního oceánu, je tvořeno říční sítí ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz