Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Slovenské otazníky 2.

Aktuální číslo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

při přípravě slovenského tématu, které jsme původně rozložili do dvou čísel, jsme samozřejmě netušili, jak bude žitá realita akcelerovat. Útok na slovenského premié­ra je dalším z řady projevů násilí ve veřejném prostoru, jež slovenské prostředí (de)formuje poslední tři desetiletí. Porozumět dění ve slovenské společnosti je možné třeba prostřednictvím kritického pohledu na její dějiny. O to se snaží i historik Dušan Kováč, který se kromě vědeckého výzkumu věnuje rovněž popularizaci a „slovenský příběh“ sepsal v rámci rozsáhlé publikace Dějiny Slovenska, jež vyšla již na konci devadesátých let. Nyní autor připravil její výrazně upravenou verzi. V rozhovoru (s. 10–14) přibližuje, proč (a jak) se tak rozhodl, ale především, jaké otázky ze slovenských dějin historický výzkum rozvíjel či akcentoval a jaké naopak vůbec.

Je sice nezvyklé, aby tematický blok v ĎaSu zahrnoval jen jeden příspěvek, ale protože se i v dalších číslech slovenským dějinám (a otazníkům) budeme věnovat, jistě pestrost aktuálního čísla uvítáte. Ostatně i číslo „prázdninové“, které vyjde na přelomu června a července, bude tematicky rozkročené.

Pěkný červen vám za redakci přeje Iveta Coufalová

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz