Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Slovenské otazníky 2.

Aktuální číslo

Vizuální kultura

Europa regina

Antropomorfní mapa Evropy
Lucie Velebná

Antropomorfní mapy jsou pozoruhodný fenomén, ve kterém se osobitě snoubí témata politických ambicí a informací o nově objevených zemích s filozofií prolínání mikrokosmu a makrokosmu. Ta je intelektuálním základem těchto map, které se tak řadí k rozsáhlé oblasti vizuální kultury navazující na představu, že celek kosmu je analogií k lidskému tělu a podobně že celek světa ožívá lidským dechem, je provázaný tepna- mi řek a prostoupený kameny jako kostmi.

Tento ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz