Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Slovenské otazníky 2.

Aktuální číslo

recenze

Vzdělání a střední třída v císařském Rakousku

Jakub RAŠKA

Gary B. Cohen

Vzdělání a střední třída v císařském Rakousku

Academia, Praha 2022, 340 s., 440 Kč, ISBN: 978-80-200-3327-7

Dle liberálně optimistického výkladu modernizace se lidé v průběhu 19. století stali svobodnějšími a volba jejich životní drah se stále více vymaňovala z pout tradičních omezení a privilegií stavovské společnosti. Zároveň se měl zvyšovat význam jejich píle a pracovitosti.

[...]

‣Více

Pro nás dějiny nekončí

Politická práce a myšlení českého levicového exilu (1968–1989)
Petr ORSÁG

Kristina Andělová – Jiří Suk – Tomáš Zahradníček

Pro nás dějiny nekončí. Politická práce a myšlení českého levicového exilu (1968–1989)

Argo, Praha 2023, 354 s., 358 Kč, ISBN: 978-80-257-4229-7

Svést do jednoho knižního svazku pojednání o třech hlavních proudech českého levicového exilu po roce 1968 – tedy o exilových sociálních demokratech, reformních komunistech a mladých revolučních radikálech – je počin záslužný. Sledovat stopy a skutky těch, kteří nevyhráli, bývá poučné a může to ...

‣Více

Praha 15. století

Konfliktní společenství
Josef HRDLIČKA

Martin Nodl

Praha 15. století. Konfliktní společenství

Karolinum, Praha 2023, 308 s., 340 Kč, ISBN: 978-80-246-5710-3.

Název knihy by mohl vzbudit dojem, že Martin Nodl se rozhodl napsat syntézu dějin zemské metropole v době, kdy získala výsadní postavení v české zemské politice. Podtitul však upřesňuje, že pozornost je věnována pouze jedné, byť podstatné části dějin pražského souměstí, totiž konfliktům, jež formovaly život velké části obyvatel Starého a Nového Města pražského.

[...]

‣Více

O zkáze Británie

Jakub JAUERNIG

Gildas

O zkáze Británie

Přeložila Helena Polehlová, Argo, Praha 2023, 152 s., 358 Kč, ISBN: 978-80-257-4212-9

Ediční řada Memoria medii aevi zařadila mezi nové české překlady středověkých literárních děl i jeden z nejstarších a nejvlivnějších pramenů k dějinám středověké Británie, De Excidio et Conquestu Britanniae. Tento text je zásadní pro další mladší díla ostrovní produkce jako například Církevní dějiny národa Anglů z pera Bedy Ctihodného nebo Dějiny britských králů sepsané ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz