Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Proč a jak (se) učit dějepis ve škole 21. století

Aktuální číslo

Dějiny do uší

Rozhlas a přímé přenosy katolických mší (1926–1935)

Tomáš PÁNEK – Miloslav NOVÁK (oba Český rozhlas)

ROZHLASOVÁ SPOLEČNOST Radiojournal začala v roce 1926 vysílat živé přenosy bohoslužeb. Zprvu se soustředila na mše evangelické a pravoslavné, neboť katolická církev zaujala k rádiu ambivalentní vztah. Na jedné straně jej chápala jako moderní nástroj pro misijní službu a hlásání vznešených pravd Kristových. V tomto smyslu vysílal od roku 1931 do širého světa krátkovlnný vatikánský vysílač (Radio Vaticana), jejž pro Svatý stolec vybudoval italský průkopník radiofonie Guglielmo Marconi. Jistou hrozbu ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz