Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Užitek, krása a symbolická řeč květin

Aktuální číslo

Královská lilie, nebo habsburská růže?

Královská lilie, nebo habsburská růže?

Květinové motivy v pohřebních kázáních za Markétu Terezu Španělskou roku 1673
Rostislav SMÍŠEK

Dne 12. března 1673 po druhé hodině noční zemřela ve vídeňském Hofburgu v nedožitých dvaadvaceti letech druhorozená dcera španělského krále Filipa IV. a od roku 1666 manželka císaře Leopolda I. – Markéta Tereza. Navzdory svému krátkému pozemskému životu se stala v očích dalších generací nesmrtelnou především díky množství portrétů od věhlasných malířů, z nichž lze jmenovat kupříkladu Diega Velázqueze. Stranou pozornosti není možné nechat ani další komunikační média šířící informace o této barokní císařovně. V souvislosti s úmrtím, pohřbem a následnými smutečními slavnostmi za Markétu Terezu, pořádanými v různých koutech habsburské monarchie i celé Evropy, vznikly více než dvě desítky různě dlouhých funerálních literárních památek, mezi něž je možné zařadit pohřební kázání, elegie, smuteční básně a proslovy.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz