Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Užitek, krása a symbolická řeč květin

Aktuální číslo

Kompendium německé literatury českých zemí

Kompendium německé literatury českých zemí

Markéta BALCAROVÁ

Peter BECHER – Steffen HÖHNE – Jörg KRAPPMANN – Manfred WEINBERG (eds.)

Kompendium německé literatury českých zemí

Academia, Praha 2022, 652 s., 712 Kč, ISBN: 978-80-200-3388-8

Německý originál knihy Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder vyšel v roce 2017 v nakladatelství Metzler. Redaktoři českého vydání, germanisté Štěpán Zbytovský a Jan Budňák, jsou současně autory několika kapitol kompendia, jež obsahuje příspěvky od německých a českých germanistů a germanobohemistů. Hlavními autory a vydavateli jsou Peter Becher a Steffen Höhne působící v Německu a Jörg Krappmann a Manfred Weinberg, kteří působí na českých univerzitách. Ke kolektivu autorů patří i další přední čeští a němečtí vědci zabývající se českou a německou literaturou a česko-německými vztahy. V české verzi je bibliografie doplněna o relevantní českojazyčné zdroje.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz