Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: SKRYTÉ DĚJINY ŽEN V KOLONIÁLNÍ AMERICE

Aktuální číslo

Víc než retro

Víc než retro

Veronika ROLLOVÁ

Lucie ČESÁLKOVÁ – Ondřej TÁBORSKÝ a kol.

Spotřební imaginace státního socialismu. Reklama v Československu 1948–1989

Akropolis – Národní muzeum, Praha 2022, 504 s., 1259  Kč, ISBN: 978-80-7470-449-9


PAN VAJÍČKO SMEKAJÍCÍ KLOBOUK nebo krabičky od sirek varující před zhoubnými účinky alkoholu – vět- šina z nás si dokáže s československou socialistickou propagací asociovat několik konkrétních obrazů, které nejspíš zhodnotíme jako lehce bizarní. Jako by neob- ratně působící výsledky dokládaly absurditu samotné existence reklamy v podmínkách státního socialis- mu. Měla v tomto systému své místo, nebo byla jen specifickou formou politické propagandy? Od těchto základních otázek vykročil interdisciplinární autorský tým v čele s Ondřejem Táborským a Lucií Česálkovou, který připravil rozsáhlou publikaci Spotřební imagina­ce státního socialismu. V průkopnickém výzkumu vyvracejí stereotypní představy o socialistické reklamě a představují klíčové osobnosti a instituce, podrobně se zabývají její vizualitou nebo jazykem, ukazují její formy v různých médiích a mapují i její teoretické zá- zemí. Sledují zároveň, jak se v československém pro- středí mísily zahraniční vlivy, které se neomezovaly na zaostávající Sovětský svaz, ani na USA, kde měl obor nejdelší tradici.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz