Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: SKRYTÉ DĚJINY ŽEN V KOLONIÁLNÍ AMERICE

Aktuální číslo

Téma: SKRYTÉ DĚJINY ŽEN V KOLONIÁLNÍ AMERICE

Téma: SKRYTÉ DĚJINY ŽEN V KOLONIÁLNÍ AMERICE

Editorka seriálu: Monika Brenišínová

Stalo se však, že jeden Španěl vyvolal mezi nově obrácenými indiány veliké rozhořčení, když vstoupil na lože s manželkou jednoho indiána, kterého Otec již dříve pokřtil a dal mu jméno Jindřich. Ačkoliv Otec tohoto Španěla tvrdě vyplísnil, dokonce jej i potrestal, do Jindřichovy mysli se rána zapsala hlouběji, než aby ji bylo možno odčinit jen tímto způsobem. Potají podněcoval u Cunibů protišpanělské nálady, a když jednou Otec odešel na vizitaci k Pirům, spikli se Cunibové společně s Piry a pobili všechny Španěly roztroušené po okolí.

Z dopisu amerického misionáře Václava Brejera z Tovaryšstva Ježíšova, napsaného v redukci Sv. Jakuba (zvané La Laguna), 18. června roku 1699; citováno dle: Pavel Zavadil (ed.), Čeští jezuité objevují Nový svět. Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657–1741), Praha 2015, s. 566

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz