Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: SKRYTÉ DĚJINY ŽEN V KOLONIÁLNÍ AMERICE

Aktuální číslo

„Ve Venezuele nikdy nebude líp“

„Ve Venezuele nikdy nebude líp“

Mysl otrávená chronickou chudobou a nedostat- kem je v zajetí naplňování okamžitých potřeb teď a tady. Nezabývá se řešením vzdálenější bu- doucnosti. (...) Venezuela nás učí, že k hlubokému úpadku země není třeba ničivá válka ani přírod- ní katastrofa. Může k němu dojít postupně a plí- živě, dlouhodobým neřešením – nebo nesprávným řešením – zvládnutelných problémů a krizí. Igno- rováním hrozeb a hledáním příliš jednoduchých východisek... Slovenský reportér Tomáš Forró sbí­ ral mate riál pro svou knihu o Venezeuele Zlatá horečka (přeložil Ondřej Mrázek, Paseka, Praha 2023) dlouhá léta. Poslední cestu na hranice s Brazílií (dál se z různých dramatických dů­ vodů nedostal) podnikl těsně před­ tím, než vypukla pandemie covidu. Popisuje každodenní život místních obyvatel, ale také analyzuje příči­ ny problémů, do kterých se tato ji­ hoamerická země (nejen) za vlády Huga Cháveze a Nicoláse Madu­ ra dostala. V sedmdesátých letech, v době největší venezuelské prospe- rity, se už naplno projevil i jistý pa- radox nebo spíše prokletí. V ekonomice se mu říká holandská nemoc a trpí jí země, které za své bo- hatství nevděčí rozvinuté ekonomice a celkovému civilizačnímu rozvoji, ale výhře v loterii – napří- klad nerostným surovinám, které náhodou našly na svém území – nejčastěji jde o ropu... Původním záměrem autora bylo dostat se z oblasti Pémonů do Caracasu. To se mu sice nepodařilo, ale český čtenář si může udělat představu o situaci v hlav­ ním městě Venezuely díky jiné knize, která v po­ sledních měsících vyšla a kterou napsal Eduard Freisler – Venezuela. Rozklad ráje (N media, Praha 2022).

- ivc -

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz