Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: SKRYTÉ DĚJINY ŽEN V KOLONIÁLNÍ AMERICE

Aktuální číslo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ať se nám to líbí, nebo ne, z dějinných příběhů se toho jednoznačně dozvídá­me více o mužích než o ženách. Pokud bychom k tomuto konstatování vztáhli i „okřídlené“ a všeobecně přijímané heslo, že dějiny píšou vítězové, jistě by se strhla horečnatá diskuse. Ale nebojte se, nebude zda následovat bojovný sloupek, který by si předsevzal snášet důkazy k tomuto jednoznačnému zjiš­tění. Ráda bych vás ovšem upozornila na seriál, který v tomto čísle začínáme hned dvěma články.

Série textů o ženách v koloniální Americe demonstruje onu složitost hledání ženské části historie a autentic­kých pramenů k nim prostřednictvím sousloví „skryté dějiny“. Při výzkumu a přípravě studií do vědeckých časopisů i do článků pro ďasovský seriál autorský kolektiv využívá nejnovějších poznatků mezi oborových bádání i metodologic­kých přístupů – historické antropolo­gie, kulturních dějin či dějin výtvarné­ ho umění.

Druhá část tohoto čísla je shodou okolností složena z nemála textů, které reflektují různé příběhy mužů, a to nikoliv pouze biograficky, nýbrž jako součást příběhu států, mýtů i propa­gandy.

Snad si tedy každý v tomto letním vydání najde svůj díl inspirace. A nejlépe napříč všemi světy.

Pěkné léto s ĎaSem vám za redakci přeje Iveta Coufalová

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz