Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: SKRYTÉ DĚJINY ŽEN V KOLONIÁLNÍ AMERICE

Aktuální číslo

Syrská středověká kultura

Syrská středověká kultura

Lukáš DE LA VEGA NOSEK

Nina PIGULEVSKÁ

Syrská středověká kultura

Přeložili Michal Řoutil a Michal Téra, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2022, 320 s., 332 Kč, ISBN: 978-80-7465-574-6


Již drahnou dobu kolovala mezi od­ borníky myšlenka na český překlad knihy ruské autorky Niny Viktorov­ ny Pigulevské (1894–1970). Vznikala v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století a jde o publikaci z pomy­ slného zlatého fondu syrologie. Zá­ sluhou editorů a překladatelů máme české vydání notně vylepšené. Poku­ sili se totiž výrazně text posunout k současnému stavu bádání, a to pomocí řady poznámek pod čarou, kde upozornili na chyby, nejasnosti, zastaralá tvrzení, přidali také odka­ zy na dostupné, bohužel jen české texty. Do obsahu zařadili i komplet­ ní překlad Pravidel nisibské školy, který Pigulevská nedokončila.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz