Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: SKRYTÉ DĚJINY ŽEN V KOLONIÁLNÍ AMERICE

Aktuální číslo

Svatí vládci?

Svatí vládci?

Panovnická sakralita ve Franské říši
Martin ŠENK

Panovnická sakralita je teologický a historický pojem, který odkazu­ je na vztah mezi králem či císařem a božstvem. Mnozí panovníci byli (či dokonce někdy i jsou) považo­váni za božské nebo Bohem vyvo­lené vládce, přičemž tento názor byl často podporován náboženskými institucemi a jednalo se o klíčový prvek legitimizace panov­nické moci.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz