Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: SKRYTÉ DĚJINY ŽEN V KOLONIÁLNÍ AMERICE

Aktuální číslo

Špalíry, květiny, chléb i sůl aneb Prezident na cestách

Špalíry, květiny, chléb i sůl aneb Prezident na cestách

Sto let od oficiální návštěvy T. G. Masaryka na středním Slovensku
Daniel HARVAN

I v roce 2023 si připomínáme nemá­lo kulatých výročí. V česko­slovenském kontextu je asi nejvýznamnější událos­tí třicáté výročí zániku společného státu a vzniku samostatné Slovenské a České republiky. Vrátíme-­li se hlouběji do mi­nulosti, za připomínku jistě stojí i oslavy prvních pěti let společného státu – třeba pro­střednictvím návštěvy prvního prezidenta Čes­koslovenské republiky na středním Slovensku: v Pohroní a zdejších báňských městech. Roku 1923, během pobytu na letním sídle v Topoľča­ nech, se prezident Masaryk totiž často vydával na cesty. Zúčastnil se srpnových slavností v Turčianském Svätém Martině (dnes Martin), na­vštívil Zlaté Moravce, Kremnici, Kláštor pod Znievom, Nemecké Pravna (dnes Nitrianske Pravno), Prievidzu a Nitru. Následně vedly Ma­sarykovy kroky na Pohroní…

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz