Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: SKRYTÉ DĚJINY ŽEN V KOLONIÁLNÍ AMERICE

Aktuální číslo

Primitivní rebelové

Primitivní rebelové

Vojtěch ČURDA

Eric HOBSBAWM

Primitivní rebelové

Překlad Martin Štefl, doslov Ondřej Slačálek, Praha, Academia, 2023, 340 s., 428 Kč, ISBN: 978-80-200-3206


S nemalým časovým odstupem se k tuzemské kulturní veřejnosti do­ stala jedna z raných prací význam­ ného a v mnoha ohledech kontro­ verzního britského historika Erica Hobsbawma (1917–2012). Ve svém rozsáhlém díle se věnoval především otázkám spojeným s procesy moder­ nizace a industrializace, sociálních dějin a ekonomických cyklů, stej­ ně jako problematice evropského nacionalismu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz