Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: SKRYTÉ DĚJINY ŽEN V KOLONIÁLNÍ AMERICE

Aktuální číslo

Jako zapřažený Pegas...

Jako zapřažený Pegas...

Výstava o Josefu Mánesovi v Národní galerii
Marie FIŘTOVÁ

Osobnost Josefa Mánesa vždy přitahovala – české výtvar­níky pro nesporný umělecký odkaz, historiky umění pro neobvyklou míru individua­lismu, genialitu a uměleckou mnohostrannost, a veřejnost pro své neochvějné místo v české kultuře. Josef Mánes (1820–1871) bývá tradičně popisován jako malíř, grafik a ilustrátor. Jeho agenda však byla o poznání širší, a to nejen ve sféře umělecké, ale i sociální a politické. Takového Mánesa výstava představuje – Mánesa rozličných zájmů, který svým uměleckým i společenským angažmá zapa­dá do epochy biedermeieru. Ten bývá zjednodušeně chápan jako umělecký a životní styl měšťanské tří­dy, který oceňoval různé výtvarné obory a postup­ ně vyrovnával propast mezi tzv. vysokým a nízkým uměním. Také Josef Mánes ve své žánrově (kraji­na, portrét, historická malba, žánrové výjevy, bo­tanické a etnografické studie…) i oborově (malba, ilustrace, dekoratérství, umělecké řemeslo) boha­té tvorbě nedělal rozdíly a každá, byť i sebemenší kresba pro něj byla prostorem k jedinečnému umě­leckému vyjádření. Právě kresba, pro Mánesa zcela klíčová, návštěvníky provází celou výstavou nejen jako součást tvůrčího procesu, ale jako samostat­né umělecké dílo.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz