Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: SKRYTÉ DĚJINY ŽEN V KOLONIÁLNÍ AMERICE

Aktuální číslo

Cokoli pro budoucnost

Cokoli pro budoucnost

Děti! Stovky a stovky dětí jedly z žump, spa- ly v dutinách stromů a v sudech od sleďů, žily ve stádech v opuštěných osadách, lovily sysly a psy... O přesunu pěti set dětí z hladomorem zasaženého Povolží na jihovýchod SSSR vypráví Guzel Jachina v románu Vlak do Samarkandu (přeložil Jakub Šedivý, Prostor, Praha 2022). Ztvárňuje historická napětí spojená třeba s po­ stavou Felixe Dzeržinského – velitel Čeky byl také předsedou všeruské Komise pro zlepšení života dětí, který zodpovídal vedle systematic­ kého vraždění i za zakládání sirot­ činců a za evakuaci dětí z neobyva­ telných oblastí. Zatímco obvykle se s tématem sovětských hladomorů se­ tkáváme jako s genocidním nástro­ jem nebo příkladem špatně apliko­ vané hospodářské teorie, zde jsou zděděným problémem, který je tře­ ba řešit. Autorka vychází z pamětí a deníků bolševických funkcionářů i z historických výzkumů: Co lidé jedí? Všelijaké svinstvo: vyhrabáva- jí trávu zpod sněhu, drtí a vaří větve. Sbírají jehličí, šišky, mech. Ještě me- lou a v sedmi vodách vaří žaludy. Kdo je na tom mizerně, vaří polévku z písku a polyká kameny. Zkoušeli rozdrtit dříví, ale nemohli ho jíst. Je- den z nich roztloukl a snědl dubovou díži, která voněla chlebem... Desítky vlakových transportů přes poušť za teplem, čistotou a jídlem Jachina představuje jako pokrokovou sociální politiku provázenou chladnokrevným nadšením – pro­ tagonisté se snahou o záchranu dětí snaží vy­ koupit své minulé zločiny, vše kruté se tu ně­ jak děje pro budoucnost. „Když nevíte, o čem mluvit, řekněte mi, Dějeve, co budete dělat, až nastane komunismus?“ (...) „Ožením se.“

- mš -

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz