Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: SKRYTÉ DĚJINY ŽEN V KOLONIÁLNÍ AMERICE

Aktuální číslo

Československá odysea Wojciecha Korfantyho

Československá odysea Wojciecha Korfantyho

Slezský politik v meziválečném Polsku
Michał SPURGIASZ

Wojciech Korfanty byl jed­ním z budovatelů nezávis­lého polského státu. Na­ rodil se 20. dubna 1873 jako poddaný německého císaře v havířské rodině v Horním Slezsku, které bylo v té době regionem s klíčovým hospodář­ským významem a jehož území bylo současně pal­čivým místem stýkání a potýkání německé a pol­ské kultury. Korfanty vychodil německé školy, ale už v mladém věku se angažoval v polském národ­ním hnutí. V letech 1903–1918 zastával funkci po­slance německého ReichstaguLandtagu, kde hájil zájmy polského obyvatelstva. V říjnu 1918 měl v Reichstagu proslov, v němž prohlásil, že je nezbytné připojit k opětovně se rodícímu Polsku veškerá etnicky polská území patřící aktuálně Ně­mecku, a to včetně Horního Slezska. Následně se zapojil do vedení velkopolského povstání, které vypuklo v prosinci 1918 v Poznani.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz