Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Šíření fašismu

Aktuální číslo

Pozvednout hlas v plamenném protestu

Pozvednout hlas v plamenném protestu

Vztahy italského fašismu a Vatikánu ve dvacátých až čtyřicátých letech 20. století
Marek ŠMÍD

Fašismus se zrodil v březnu 1919 v italském Milánu, průmyslovém, obchodním a kulturním centru Itálie, kde Benito Mussolini založil první úderný sbor zvaný Svaz italských spolubojovníků. Fašismus se profiloval jako totalitní bojovný směr založený na vůdcovském principu, nacionalismu a socialismu, který vystupoval proti demokracii, liberalismu, kapitalismu, parlamentarismu, komunismu a racionalitě. Jeho program kladl značný důraz na patriotismus.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz