Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Šíření fašismu

Aktuální číslo

Ozvěny meziválečného fašismu v Římě

Ozvěny meziválečného fašismu v Římě

Zdeněk HOJDA

OSMADVACÁTÝ ŘÍJEN NENÍ PAMÁTNÝM DNEM JEN PRO ČESKÉ DĚJINY. Před sto lety, 28. října 1922, předal italský král Viktor Emanuel III. faktickou moc Benitovi Mussolinimu, který se do věčného města „dostavil“ v čele dvaceti tisíc svých příznivců v černých košilích. O den později byl duce pověřen sestavením nové vlády, což byl začátek více než dvacetiletého fašistického režimu v Itálii. […]

Mussolini neváhal oslavovat kulatá výročí svého nástupu mimořádně okázalými prostředky, a tak není divu, že „fašistická éra“ je stále jednou z dobře patrných historických vrstev Říma. Tím spíše, že tyto památky nebyly po válce odstraňovány, nýbrž naopak dokončovány a zapojovány do živého organismu města. Asi nejvýmluvnější je bývalé Mussoliniho fórum, dnes Foro Italico, na pravém břehu Tibery na úpatí Monte Mario. Rozlehlý areál sportovišť, dobudovaný pro olympiádu v roce 1960, se rozvíjel podle projektů z konce dvacátých let. K desátému výročí „pochodu na Řím“ byly dokončeny dva stadiony, Mussoliniho obelisk a budova Fašistické akademie tělesné výchovy. Ideová osa celého komplexu začíná na mostě přes Tiberu, pokračuje přes sedmnáctimetrový obelisk z carrarského mramoru, na němž čteme slova MUSSOLINI a DVX, a přes prostranství vydlážděné mozaikami se sportovními náměty a nápisy DVCE až k novému olympijskému stadionu. […]

Zatímco nové římské fórum bylo zasvěceno posilování fyzické odolnosti národa, areál všeobecné výstavy plánované na rok 1942 v jižní části Říma měl být demonstrací úspěchů fašistické Itálie. […]

Opravdu Italům nevadí tak okázalé připomínky neblahé fašistické éry? Odpověď dává debata, která se rozvinula roku 2015 po vystoupení Laury Boldrini, tehdejší předsedkyně dolní sněmovny, která navrhla odsekání jmen na obelisku. Návrh byl rozhodně odmítnut: Nemáme zapotřebí vymazávat naši paměť. Stačí, když ústava jasně říká, že je Itálie antifašistickou zemí, prohlásil Matteo Orfini, předseda Demokratické strany. A dnes? Poslední vítěz italských voleb Fratelli d’Italia se nepochybně zachová k této „fašistické paměti“ s největší pietou.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz