Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Šíření fašismu

Aktuální číslo

Kniha náboženských a filosofických sekt a škol

Kniha náboženských a filosofických sekt a škol

Daniel BOUŠEK

Muhammad aš-ŠAHRASTÁNÍ

Kniha náboženských a filosofických sekt a škol

Přeložil Bronislav Ostřanský, Academia, Praha 2021, 440 s., 396 Kč, ISBN: 978-80-200-3233-1


Historik judaismu a islamolog S. D. Goitein poznamenal, že srovnáme-li Šahrastáního detailní, poučené a pozoruhodně nezaujaté pojednání s řeckými nebo latinskými texty o judaismu, musíme uznat, že v době mezi Tacitem a Šahrastáním lidstvo udělalo velký krok kupředu. Peršan Abú al-Fath Muhammad ibn 'Abdalkarím al-Šahrastání (zemřel 1153) bývá právem označován za největšího předmoderního historika náboženství. Historikové náboženství a islamologové jsou zajedno v tom, že islámská civilizace má lví podíl na vzniku předmoderního bádání o náboženstvích, nebo, jak to vyjádřil Louis Massignon, byli to muslimští arabsky píšící hereziografové, kdo systematizovali vědu o náboženstvích jako samostatnou disciplínu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz