Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Odkaz T. G. M.

Aktuální číslo

Století orientalistiky

Drogy a družnost v pozdní Osmanské říši

Stefano TAGLIA

Jaký byl vztah mezi modernizující se Osmanskou říši a lidmi závislými na konopí na konci 19. a počátkem 20. století? Prostřednictvím analýzy populární literatury 19. století, archivů osmanských úřadů, imperiálních botanických a lékařských smluv a hesel z dobových encyklopedií lze sledovat, jak osmanská vládnoucí elita jednala s částí obyvatelstva, která se při nadměrném užívání této látky stala neproduktivní.

Jak bylo ukázáno v případě jiných částí osmanské společnosti, například u tuláků ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz