Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Odkaz T. G. M.

Aktuální číslo

Dát svůj dům do pořádku…

Dát svůj dům do pořádku…

Ze Spisů T. G. Masaryka

List Washington Herald 3. 12. [1933] otiskuje rozmluvu pana prezidenta s Betty Ross[ovou], o hospodářské obnově a míru světa. Na otázku pisatelky, jaká je cesta k hospodářské obnově světa, prohlásil prezident, že obnova nepřijde najednou nýbrž pozvolna. Každý stát musí započít doma a nečekat na druhé. Tam kde všichni čekají, až jak druhý začne, nestane se nic. Každý stát, ba každý jednotlivec, musí dát svůj dům do pořádku. Národy musí mít důvěru jeden k druhému. Mohou přece hovořit a dorozumět se. Důvěra přináší vždy dohodu, základ spolupráce. Nedůvěra působí k tomu, že se odmítá spolupráce s jinými.

...

Záznam překladu anglického textu, zaslaného ministerstvem zahraničních věcí Kanceláři prezidenta republiky. Rozhovor prezidenta s novinářkou Betty Rossovou; interview poskytl prezident Masaryk 21. června 1933 v Karlových Varech, podle přehledu denního tisku, který MZV poslalo KPR dne 21. prosince 1933, bylo interview publikováno v USA až 3. prosince 1933.


Úryvek pochází z 36. svazku Spisů T. G. Masaryka: Cesta demokracie IV. Projevy – články – rozhovory 1929–1937, ed. Vojtěch Fejlek, Ústav T. G. Masaryka, Praha 1997, s. 478.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz