Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Vojna a mír

Aktuální číslo

Diskuse

Opravdu zničený Braun na Clam-Gallasově paláci v Praze?

Petra HOFTICHOVÁ – Jan HOLEČEK – Jan MALOUŠEK

květnovém čísle vyšel článek Kateřiny Adamcové „Zničený Braun na Clam-Gallasově paláci“ (ĎaS 5/2022, s. 42–44), který reaguje na probíhající, avšak dosud plně nedokončenou obnovu kamenosochařské výzdoby paláce. Vzhledem k tomu, že se článek úzce dotýká postupu Národního památkového ústavu (NPÚ) při rekonstrukci objektu, rádi bychom v základním přehledu představili koncepci obnovy jeho fasád a vysvětlili důvody jednotlivých rozhodnutí této instituce. Stranou ponecháme obsáhlé téma rekonstrukce mimořádně hodnotných palácových ...

‣Více

Ad: Opravdu zničený Braun...

Kateřina Adamcová

Tón mého předchozího textu, kterým jsem chtěla upozornit na dosavadní průběh restaurování sochařské výzdoby Clam-Gallasova paláce, byl záměrně vyostřený. A to i proto, že když jsem před několika lety poukázala na některé velmi diskutabilní aspekty způsobu opravy a restaurování fasád Národního muzea v Praze, nevyvolal mnohem méně konfrontačně pojatý článek v odborných kruzích zabývajících se památkovou péčí vůbec žádnou reakci. A nejen to. Způsob opravy fasád Národního muzea v Praze ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz