Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Vojna a mír

Aktuální číslo

Dějiny do uší

Oslavy Jana Roháče z Dubé

29. 6. 1937
Tomáš PÁNEK – Miloslav NOVÁK (oba Český rozhlas)

HUSITSKÁ TRADICE SE STALA jedním z hlavních pilířů, na nichž stála oficiální ideologie a státotvorné úsilí první Československé republiky. Zároveň byla téměř bezedným rezervoárem historických námětů, jejichž kladně či záporně zabarvená aktualizace sloužila dílčím zájmům politických stran, sociálních proudů a církví.

V meziválečné produkci rozhlasové společnosti Radiojournal nakládal s husitstvím nejstraničtěji tzv. Dělnický rozhlas. Ten totiž fungoval pod politickým vlivem nejen strany národně socialistické, ale zvláště sociálně demokratické. Členové „dělnické ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz