Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: ROPA

Aktuální číslo

Comenius

Komenský a víra v proroctví

Peter ZEMEK

V dubnu roku 1664 si Johann Jakob Redinger (1619–1688), rektor školy ve falckém Frankenthalu, původem Švýcar, vzal volno a vydal se do rodné země, aby šířil proroctví, jež zapisoval a vydával jistý Comenius. Výtisky, které nedávno od Komenského obdržel, postupně předal představitelům Schaffhausenu, Curychu, Basileje i Bernu. Na základě snových vizí se rozhodl v cestě pokračovat a 2. června dospěl do Fontainebleau, kde pobýval francouzský královský dvůr. Chtěl hovořit ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz