Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: ROPA

Aktuální číslo

Komenský a víra v proroctví

Komenský a víra v proroctví

Peter ZEMEK

V dubnu roku 1664 si Johann Jakob Redinger (1619–1688), rektor školy ve falckém Frankenthalu, původem Švýcar, vzal volno a vydal se do rodné země, aby šířil proroctví, jež zapisoval a vydával jistý Comenius. Výtisky, které nedávno od Komenského obdržel, postupně předal představitelům Schaffhausenu, Curychu, Basileje i Bernu. Na základě snových vizí se rozhodl v cestě pokračovat a 2. června dospěl do Fontainebleau, kde pobýval francouzský královský dvůr. Chtěl hovořit přímo s králem a osobně jej přesvědčit o pravdivosti zjevení, což se mu nepodařilo, ale dosáhl alespoň předání dvou výtisků králi. Ludvík XIV. tak mohl zjistit, že se stane místo Habsburků španělským králem, císařem, uzavře spojenectví se severskými mocnostmi a na křesťanskou víru se obrátí Turci a všichni pohané. Ovšem problematické bylo označení papeže za Antikrista, který měl padnout v roce 1665. Redinger předal proroctví rovněž maršálu de Turenne a poté se vydal k pařížskému arcibiskupovi Hardouinu de Péréfixe, který jej přívětivě a přátelsky přijal. Mise se zdála být velmi úspěšnou.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz