Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ať žije Bělorusko!

Aktuální číslo

České stavovské povstání

Bitva na Bílé hoře 8. listopadu 1620

Diplomatická a vojenská strategie soupeřů
Václav BŮŽEK

Po volbě Fridricha V. českým králem nebylo stavům jasné, zda s ohledem na rozložení sil v Římsko-německé říši svatováclavskou korunu přijme. Teprve na konci září 1619 vyslal falcký kurfiřt agenta Acháce z Donína do Prahy se zprávou o svém kladném rozhodnutí. Jelikož stál v čele Unie protestantských knížat, zamýšlenou korunovací se otevřeně postavil na stranu českých nekatolických stavů. S katolickou odpovědí na kroky zvoleného českého krále vystoupil v Mnichově bavorský ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz