Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ať žije Bělorusko!

Aktuální číslo

„Proč českoslovenští soudruzi protestují?“

„Proč českoslovenští soudruzi protestují?“

Pražské jaro a jeho odezvy v běloruské sovětské společnosti
Alena MARKOVÁ

Československé pražské jaro a události s ním spojené připadly do období takzvané brežněvovské stagnace, která v Sovětském svazu začala s nástupem nového generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu (KSSS) Leonida Brežněva k moci v roce 1964. Brežněv pozastavil dosavadní kritiku kultu Stalinovy osobnosti a s tím spojenou vlnu masové rehabilitace stalinských obětí. Tyto procesy byly zahájené jeho předchůdcem Nikitou Chruščovem v roce 1956 na 20. sjezdu KSSS během krátkého období relativní liberalizace politického, společenského a kulturního života (tzv. chruščovovského tání).

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz