Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: „Neužitečný král“?

Aktuální číslo

Cesty oltáře pro pražské luterány

Cesty oltáře pro pražské luterány

Zdeněk HOJDA

JEDNÍM Z NEJPŮVABNĚJŠÍCH SEVERONĚMECKÝCH MĚSTEČEK je dolnosaský Wolfenbüttel. Město s šesti stovkami hrázděných domů, do poloviny 18. století rezidence brunšvicko-wolfenbüttelských vévodů, proslulé také knihovnou, jež nese jméno vévody Augusta a je přímo badatelským rájem a živým publikačním centrem, vyhledávaným zejména zájemci o kulturní dějiny 16. až 18. století. Na českého návštěvníka tu však čeká další překvapení v městském chrámu Panny Marie (budovaného v letech 1608–1624), který renomovaný uměleckohistorický průvodce Dehio označil za první umělecky promyšlenou stavbu německého protestantismu. Oním překvapením je takzvaný Pražský oltář, určený původně do kostela Nejsvětější Trojice, nového stánku německých luteránů na Malé Straně v Praze. Jeho objednavatelem byl vládnoucí wolfenbüttelský vévoda.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz