Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rukopisy a česká identita

Aktuální číslo

recenze

„Račte to podepsat libovolnou šifrou“. Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935)

Pavel VEČEŘA

Richard VAŠEK

„Račte to podepsat libovolnou šifrou“. Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935)

Academia – Masarykův ústav AV ČR, Praha 2018, 360 s., 450 Kč, ISBN: 978-80-200-2943-0, 978-80-87782-91-1


V roce oslav stého výročí vzniku republiky bylo vydáno obsáhlé dílo s kvalitní pramennou základnou, jež vychází z dizertační práce Richarda Vaška obhájené na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy již v roce 2012. Podobné texty někdy trpívají toporností vyplývající ze schémat akademického ...

‣Více

Bludiště pravé víry. Sektáři, kacíři a reformátoři ve středověkých Čechách

Ota HALAMA

Alexander PATSCHOVSKY

Bludiště pravé víry. Sektáři, kacíři a reformátoři ve středověkých Čechách

Přeložila Blanka Pscheidtová, Argo, Praha 2018, 356 s., 298 Kč, ISBN: 978-80-257-2661-7


Dílo rodáka ze slezské Ratiboře, pracovníka prestižní ediční řady Monumenta Germaniae Historica, redaktora Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters a emeritního profesora Kostnické univerzity Alexandra Patschovského (narozen 1940) patří mezi vrcholy hereziologie pozdního středověku. Jeho vědecký zájem o oblast střední Evropy z něj učinil autoritu také ...

‣Více

Stalinova komanda. Ukrajinské partyzánské jednotky v letech 1941–1944

Miroslav TOMEK

Alexander GOGUN

Stalinova komanda. Ukrajinské partyzánské jednotky v letech 1941–1944

Přeložil Libor Dvořák, Academia, Praha 2019, 464 s., 525 Kč, ISBN 978-80-200-2920-1


Kniha ruského badatele Alexandra Goguna se zabývá partyzánskou válkou na Ukrajině v letech německé okupace. Hlavními hrdiny jsou partyzáni sovětští, do textu ovšem vstupují i partyzáni UPA (Ukrajinská povstalecká armáda) a polské Zemské armády (Armija Krajowa). Sovětští partyzáni dosud stáli spíš na okraji zájmu historiků. V SSSR ...

‣Více

Ascher: Šílený hedvábník

Lucie STŘECHOVÁ

Konstantina HLAVÁČKOVÁ

Ascher: Šílený hedvábník

Zika a Lída Ascher – Textil a móda Slovart, Praha 2019, 384 s., 1290 Kč, ISBN: 978-80-7101-178-1


Kniha vzešlá ze stejnojmenného výstavního projektu Uměleckoprůmyslového muzea představuje velkolepý životní příběh československých občanů – manželů Ascherových. Lída a Zikmund (Zika) odešli těsně před německou okupací v březnu 1939 přes Norsko do Velké Británie. V Londýně, kde se usadili, začali ještě během války podnikat v navrhování a potisku oděvních materiálů.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz