Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rukopisy a česká identita

Aktuální číslo

Bludiště pravé víry. Sektáři, kacíři a reformátoři ve středověkých Čechách

Bludiště pravé víry. Sektáři, kacíři a reformátoři ve středověkých Čechách

Ota HALAMA

Alexander PATSCHOVSKY

Bludiště pravé víry. Sektáři, kacíři a reformátoři ve středověkých Čechách

Přeložila Blanka Pscheidtová, Argo, Praha 2018, 356 s., 298 Kč, ISBN: 978-80-257-2661-7


Dílo rodáka ze slezské Ratiboře, pracovníka prestižní ediční řady Monumenta Germaniae Historica, redaktora Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters a emeritního profesora Kostnické univerzity Alexandra Patschovského (narozen 1940) patří mezi vrcholy hereziologie pozdního středověku. Jeho vědecký zájem o oblast střední Evropy z něj učinil autoritu také v Česku široce a vděčně recipovanou. Vše řečené dokládá i recentní výbor z jeho prací z let 1982–2001, většinou poprvé přeložených do češtiny. Sestavení se ujal jeho blízký kolega a přítel František Šmahel, který je rovněž autorem subjektivně laděného bio-bibliografického medailonu. V něm je autor spolu se svým dílem představen a kniha uzavřena. Není to poprvé, co se Šmahel za Patschovským ohlédl. Již roku 2009 mu věnoval kapitolu své knihy Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievisty. Z jejich dlouhodobé spolupráce vzešla v poslední době i Patschovského odborná revize německého překladu Šmahelovy Husitské revoluce.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz