Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: U Madridu se bojuje za Prahu!

Aktuální číslo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Iveta Coufalová

před osmdesáti lety, 22. října 1936, byly na základě usnesení španělské republikánské vlády ofi ciálně ustaveny mezinárodní brigády, ve kterých bojovali takzvaní interbrigadisté. Vztek hlupáků skutečně naplňuje svět. Můžete se tomu smát, chcete-li, ale ten svět neušetří nic a nikoho a nezná slitování. Pravicoví či levicoví dogmatikové budou přirozeně dál třídit hlupáky, vypočítávat jejich druhy a rody, defi novat každou skupinu podle tužeb, zájmů a osobité ideologie jejích stoupenců… Tak španělskou občanskou válku charakterizoval francouzský spisovatel Georges Bernanos ve svém protifrankistickém pamfletu Velké hřbitovy v měsíčním svitu. Mezi dobrovolníky, kteří do Španělska přišli bojovat, bylo rovněž více než dva tisíce Čechoslováků… I proto se říjnový tematický blok ĎaSu věnuje právě otázce zahraničních dobrovolníků – a to nejen ve španělské občanské válce. Jedná o problematiku, jež je od samého počátku vnímána ostře dichotomicky. A tato vyhraněnost se nevyhýbala, a někdy stále nevyhýbá, ani pohledům historiků.

I když se všechny války platí mrtvými, my už dávno bojujeme na lichvářský úrok. Budeme si muset vybrat, jestli vyhrát válku, anebo dobýt hřbitov… , napsal o španělské válce jeden z hrdinů románu Alberta Méndeze Slepé slunečnice, konkrétně postava z kapitoly s podtitulem Kdyby srdce myslelo, přestalo by bít. Další z mnoha knih, byť „nehistorických“, která podala o stavu na Pyrenejském poloostrově po roce 1936 celistvou zprávu.

Zvučný tlukot srdce vám za ĎaS přeje Iveta Coufalová

P. S. Dozajista jste si všimli, že jsme nepatrně zvedli cenu jednoho výtisku i předplatného. Několik let jsme, i přes infl aci a růst výrobních nákladů, cenu nenavýšili. Věříme, že i tak pro vás ĎaS zůstane přitažlivým čtením. Děkujeme za přízeň!

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz