Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: U Madridu se bojuje za Prahu!

Aktuální číslo

„Snažím se psát knihy, které lidé nečekají a nechtějí…“

„Snažím se psát knihy, které lidé nečekají a nechtějí…“

Rozhovor s Chrisem Wickhamem nejen o římském dědictví, bublinách národních příběhů a o tom, co může Marx nabídnout historikovi 21. století
Rozhovor připravili Ivo Štefan a Ladislav Varadzin, z angličtiny přeložil Milan Rydvan

Vaše monumentální kniha Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean 400–800 (Konstruování raného středověku. Evropa a Středomoří v letech 400−800) patří k nejvýznamnějším syntézám dějin raného středověku vůbec. Kdy a za jakých okolností se zrodil nápad ji napsat?

Čím dál více mi vadil nezájem mých nejbližších kolegů zabývajících se raným středověkem (o jejich předchůdcích ani nemluvě) o srovnávací studie. Bylo mi stále jasnější, že dokonce ani otázky, které si jednotliví lidé kladli nad daným materiálem, nebyly totožné. Následkem toho byly na základě týchž pramenů v různých oblastech a zemích vyvozovány různé, někdy i zcela opačné závěry. K tomu je samozřejmě třeba přidat to, že historikové nevyužívají s dostatečným porozuměním archeologii a naopak. Řekl jsem si tedy, že tuto mezeru zaplním. Tím, že se budu všude dívat stejnýma očima, se pokusím zařídit, aby kolegům jejich regionální a národní solipsismus tak snadno neprocházel.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz