Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: U Madridu se bojuje za Prahu!

Aktuální číslo

První česká království

První česká království

Václav ŽŮREK

Martin WIHODA

První česká království

NLN, Praha 2015, 440 s., 379 Kč, ISBN 978-80-7422-278-8


V historickém povědomí známe pouze jedno České království. Martin Wihoda se však ve své knize snaží příběh o nevyhnutelném korunování českých knížat dekonstruovat. Zaměřuje se na první tři Přemyslovce označované za krále, tedy Vratislava II., Vladislava II. a Přemysla Otakara I., aby nakonec pojednal i období posledních Přemyslovců a svůj výklad korunoval Karlem IV. a jeho syntézou české knížecí tradice s charismatickou monarchií.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz