Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: U Madridu se bojuje za Prahu!

Aktuální číslo

Kacířův císař a císařův kacíř

Kacířův císař a císařův kacíř

Kulturně-historické výstavy ke dvěma středověkým výročím
Milena BARTLOVÁ

V době, kdy se česká národní identita stává heslem pouličních demonstrací, nabývá péče státu o její kultivaci na závažnosti. Plány na kulturně-politické oslavy jubileí z českých středověkých dějin pro roky 2013–2016 s novou dynamikou nepočítaly. Ministerstvo kultury pro tradiční výročí cyrilometodějské misie a upálení Jana Husa i pro nově vytvořený výroční den narození Karla IV. použilo stejnou strategii. Za státní peníze byl natočen film nebo série pro televizi a uspořádaly se velké výstavy. Z vlastní iniciativy se pak s různou intenzitou a v rozličné kvalitě připojovaly kraje, města, veřejnoprávní i soukromá média. Postupy, náplň a poselství byly ponechány na invenci realizátorů. Protože středověk je v obecném povědomí zafixován jako doba náboženská, dostaly ve všech třech případech křesťanské církve možnost ovlivnit ideové vyznění státem organizovaných projektů.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz