Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Československý lední hokej

Aktuální číslo

Česky psané časopisy pro děti (1850–1989)

Česky psané časopisy pro děti (1850–1989)

Tomáš KAVKA

Štefan ŠVEC

Česky psané časopisy pro děti (1850–1989)

Karolinum – Národní muzeum, Praha 2014, 707 s., 470 Kč, ISBN 978-80-246-2478-5


Recenzovaná kniha vychází z disertační práce, kterou Štefan Švec obhájil na Fakultě sociálních věd UK v roce 2011. Svým zaměřením je poměrně ojedinělá. Dosud totiž nebyla vydána žádná podobná monografie, zpracovávající uceleně téma dětských časopisů v českém prostředí – byť je u nás jejich více než stopadesátiletá tradice velmi bohatá. Důvodem je zejména jejich dlouhodobé přezírání. Ať již dostávaly přívlastky jako triviální, brakové či pomíjivé ve svém sdělení, obecnější zpracování dětských tiskovin se literárním, historickým či mediálním oborům téměř vyhýbalo. Jde přitom o periodický žánr, se kterým se děti často setkávají jako s vůbec prvním a jehož prostřednictvím si osvojují schopnost čtení i artikulace textů. Časopis tudíž značně formuje jejich další intelektuální vývoj.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz