Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Evropa po Vídeňském kongresu...

Aktuální číslo

ďasovský kompas

Kompasová střelka

Bio-bibliografi cká databáze řeholníků v českých zemích v raném novověku

Tato biografi cká a bibliografi cká databáze je k dispozici na adrese reholnici.hiu.cas.cz/katalog. Shromažďuje biografi cké informace o řeholnících – především jezuitech, milosrdných bratrech a premonstrátech, včetně biografi ckých pramenů. Využívá při tom jak vydané soupisy a katalogy řeholníků, tak primární výzkum. Databáze v současné době obsahuje přes 8250 osobních hesel, která jsou zpracována s různou měrou ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz