Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Železnice

Aktuální číslo

řeč šlechtických sídel

Erb pánů z Kolovrat na Velké věži Karlštejna

Ochrana říšského pokladu a stavovských privilegií
David Venclík

Hrad založený podle svědectví kroniky Beneše Krabice z Weitmile roku 1348 se za vlády svého zakladatele Karla IV. stal pevností chránící symboly jeho politického a duchovního vlivu v Evropě, korunovační insignie Svaté říše římské a soubor říšských relikvií. V době husitských válek byl Karlštejn nedobytnou baštou katolické strany. Říšský poklad odvezený císařem Zikmundem společně se svatováclavskou korunou z Království českého se zpět na hrad nikdy nevrátil. Nové poslání získal královský ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz