Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Železnice

Aktuální číslo

„Poznejte svou vlast!“

„Poznejte svou vlast!“

Železnice a vznik československého národního prostoru
Felix Jeschke

V rámci oficiální cesty na Slovensko zahájil prezident Edvard Beneš dne 28. září 1936 stavbu nové železniční tratě mezi středoslovenskými městy Banská Bystrica a Diviaky (dnes městská část Turčianských Teplic). Po proslovu, ve kterém zdůraznil technický, hospodářský i politický význam budoucí dráhy, vystoupil na skálu a slavnostně zahájil stavbu tunelu, jenž měl nést jeho jméno, slovy: Není hor tak vysokých, aby mohly rozdělit Čechy od Slováků a zabránit československé jednotě. Zahájení, které rozhlas vysílal do všech koutů republiky, vyvolalo pozitivní ohlas v českém i slovenském tisku a několik novin dokonce uvedlo Benešův výrok jakožto titulek článku. Stavba nové dráhy byla všeobecně považována za výraz československého sjednocení.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz