Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Železnice

Aktuální číslo

ďasovský kompas

Období nesvobody 1938–1945

12. března 2014

konference

European Society for History of Law – Moravský zemský archiv v Brně – Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, info@historyoflaw.eu

‣Více

Opráski s českí historje 20. století

Do 1. dubna 2014

výstava

Národní muzeum, www.nm.cz

‣Více

Kompasová střelka

Deníky britských vojáků z první světové války

Sté výročí vypuknutí první světové války připomíná britský Národní archiv digitálním zpřístupněním válečných deníků pocházejících z tohoto krvavého konfliktu. Jeden a půl milionu stránek deníků britských jednotek je nyní volně k dispozici na internetu. Digitalizace měla dva hlavní cíle – zachovat deníky pro příští generace (jedná se o oblíbené a hojně vyhledávané archiválie, a tudíž velmi poškozené) a usnadnit k nim přístup. Okno do ...

‣Více

Sakrální architektura pro firmu Baťa

realizace a návrhy

Do 20. dubna 2014

výstava

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, www.galeriezlin.cz

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz