Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: UKRAJINA na cestě 20. stoletím

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Dějiny českých zemí (nejen) na mapách

Kniha o které se hovoří
Pavel Bělina

Eva SEMOTANOVÁ – Jiří CAJTHAML a kol.

Akademický atlas českých dějin

Academia, Praha 2014, 562 s., 2990 Kč, ISBN 978- 80-200-2182-3


BOHUŽEL UŽ NEPAMATUJI doby, kdy bylo možné na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studovat kombinovaný obor dějepis-zeměpis, protože komunistický režim převedl geografii jakožto „exaktní“ vědu zcela do gesce fakulty přírodovědecké. Důsledkem této kolosální pitomosti je, že dnes by asi řada našich historiografů z politického zeměpisu nesložila ani maturitu. Není divu, že ...

‣Více

Na cestě k modernosti

Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900–1910
Tomáš Winter

Nicholas SAWICKI

Na cestě k modernosti / Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900–1910

Přeložila Pavla Machalíková, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2014, 191 s., 255 Kč, ISBN 978-80-7308-492-9


Osma byla klíčovým uskupením v dějinách českého výtvarného umění počátku 20. století. Aktivity jejích členů, k nimž patřil Emil Filla, Antonín Procházka, Bohumil Kubišta, Friedrich Feigl a několik dalších malířů, znamenaly výrazný posun od modernismu konce století k novému ...

‣Více

Duchcov

Marek Ďurčanský

Jiří WOLF A KOL.

Duchcov

NLN, Praha 2013, 424 s., 479 Kč, ISBN 978-80-7422-253-5


Proč ta černá, pohřební obálka, napadlo mě při prvním setkání s knihou, abych se vzápětí chytil za nos. Jistě, které jiné město z těch, jež zatím zahrnula ediční řada Nakladatelství Lidové noviny, má tak blízko k dolování uhlí (ale i k různým traumatům českých dějin, hlavně 20. století)? ...

‣Více

Počátky avignonského papežství a české země

Eva Doležalová

Zdeňka HLEDÍKOVÁ

Počátky avignonského papežství a české země

Karolinum, Praha 2013, 295 s., 320 Kč, ISBN 978-80-246-2174-6


Když roku 1305 nově zvolený papež Kliment V. neodešel do Říma a usadil se posléze v Avignonu, městě spravovaném anjouovskou dynastií, zahájil tím více než stoletou éru avignonského papežství, ve které měla kurie úzké vazby k francouzskému trůnu. Kniha Zdeňky Hledíkové analyzuje tuto novou situaci v poměru k českým zemím...

‣Více

Dovolená s poukazem

Odborové rekreace v Československu 1948–1968
Tomáš Kavka

Alžběta Čornejová

Dovolená s poukazem / Odborové rekreace v Československu 1948–1968

Academia, Praha 2014, 250 s., 295 Kč, ISBN 978- 80-200-2363-6


Předkládaná kniha je dalším příspěvkem do našeho již relativně bohatého výzkumu dějin turistického ruchu, cestování a trávení volného času obecně. Rozšiřuje jej o kapitolu specifické kolektivní dovolené, které dalo vzniknout první, více idealistické období komunistického panství v Československu...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz